Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018

SEKTOR IV Poznań Nowe Miasto Północ – Nowe Miasto Południe

SEKTOR VIII Gmina Buk

SEKTOR X Murowana Goślina

UWAGA!

Uprzejmie informujemy iż w harmonogramie zmianie uległy następujące zapisy:

  • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do znakowania worków.
  • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane. Więcej informacji na stronie ZM GOAP goap.org.pl.