Główna

 Ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2021

→ otwórz harmonogram

 

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 września 2020r.
dla nieruchomości niezamieszkałych
(nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne m.in. sklepy, budynki/obiekty użyteczności publicznej, Rodzinne Ogródki Działkowe).
Zmiana przepisów, dot. gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 września 2020
daje właścicielom nieruchomości niezamieszkałych możliwość podjęcia decyzji o:
• przystąpieniu do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny GOAP
lub
• podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie odbioru odpadów komunalnych prosimy
o kontakt:

tel.: 61 22 47 113
e-mail: wywozy@kdspoznan.pl

Własność pojemników na odpady
Od 1 września 2020 roku na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów (dot. pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady).
W związku z powyższym firma KDS Sp. z o. o., która obecnie świadczy usługę odbioru odpadów
w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym „GOAP”, po ostatnim odbiorze w sierpniu 2020 roku rozpocznie likwidację pojemników stanowiących jej własność.
W przypadku chęci zakupu/dzierżawy pojemników obecnie znajdujących się na Państwa nieruchomości prosimy o kontakt:

tel.: 61 22 47 113
e-mail: wywozy@kdspoznan.pl

Wymiana pojemników na terenie Gminy BUK
(likwidacja „dzwonów”)
Firma KDS Sp. z o. o. informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku w Gminie Buk rozpocznie wymianę pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów typu „dzwon” na pojemniki 1100l.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020

→ otwórz harmonogram

 

W przypadku jakichkolwiek problemów albo nieścisłości dotyczących harmonogramów prosimy o kontakt:

61 22 47 300 – Infolinia Działu Wywozów

61 22 47… 110, 111, 116, 117 – Końcówki numerów do poszczególnych osób na dziale wywozów – wszystkie podpięte są też pod Infolinię

E-mail: wywozy@kdspoznan.pl