Główna

Szanowni Państwo,

dnia 19.11.2021 na terenie Sektora VIII – Buk wystąpiło opóźnienie w odbiorze odpadów zmieszanych. Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia ww. odbiorów z dnia 19.11.2021 na 22.11.2021 r. Prosimy o pozostawienia pojemników przed posesją.

Klientów, którzy nie mieli zrealizowanego odbioru odpadów przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 Ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2021

→ otwórz harmonogram

 

Zmiany w gospodarce odpadami od 1 września 2020r.
dla nieruchomości niezamieszkałych
(nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne m.in. sklepy, budynki/obiekty użyteczności publicznej, Rodzinne Ogródki Działkowe).
Zmiana przepisów, dot. gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 września 2020
daje właścicielom nieruchomości niezamieszkałych możliwość podjęcia decyzji o:
• przystąpieniu do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny GOAP
lub
• podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie odbioru odpadów komunalnych prosimy
o kontakt:

tel.: 61 22 47 113
e-mail: wywozy@kdspoznan.pl

Własność pojemników na odpady
Od 1 września 2020 roku na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów (dot. pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady).
W związku z powyższym firma KDS Sp. z o. o., która obecnie świadczy usługę odbioru odpadów
w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym „GOAP”, po ostatnim odbiorze w sierpniu 2020 roku rozpocznie likwidację pojemników stanowiących jej własność.
W przypadku chęci zakupu/dzierżawy pojemników obecnie znajdujących się na Państwa nieruchomości prosimy o kontakt:

tel.: 61 22 47 113
e-mail: wywozy@kdspoznan.pl

Wymiana pojemników na terenie Gminy BUK
(likwidacja „dzwonów”)
Firma KDS Sp. z o. o. informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku w Gminie Buk rozpocznie wymianę pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów typu „dzwon” na pojemniki 1100l.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020

→ otwórz harmonogram

 

W przypadku jakichkolwiek problemów albo nieścisłości dotyczących harmonogramów prosimy o kontakt:

61 22 47 300 – Infolinia Działu Wywozów

61 22 47… 110, 111, 116, 117 – Końcówki numerów do poszczególnych osób na dziale wywozów – wszystkie podpięte są też pod Infolinię

E-mail: wywozy@kdspoznan.pl